Autoriõigused

Kõik õigused kaitstud ©. Kogu selle veebilehe sisu ja disain (tekstid, pildid, graafika, logod ja muud materjalid) on kaitstud Plekikeskus OÜ autoriõiguse ja teiste intellektuaalomandi õigustega või kasutatakse neid vastava omaniku nõusolekul. Ükskõik, milliste elementide ilma Plekikeskus OÜ kirjaliku loata kasutamine osaliselt või tervenisti, täielik või osaline reproduktsioon, levitamine ja modifitseerimine on keelatud.

Plekikeskus OÜ veebilehel sisalduvad lingid ja viited teistele veebilehekülgedele või allikatele on loodud heas usus vaid informatiivsel eesmärgil.