Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige


Alates 21.04.2017 sai Plekikeskus Oü’st Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on 1925. aastal asutatud Eesti suurim vabatahtliku liikmeskonnaga ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeteks on pea 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet, enamus neist väike- ja keskmised ettevõtted (95% liikmetest). Kaubanduskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Kaubanduskoja liikmete netokäive moodustab 42% Eesti ettevõtete kogunetokäibest, nende omakapital moodustab 39% kõigi ettevõtete koguomakapitalist ning puhaskasum 47% summaarsest puhaskasumist. Kaubanduskoja liikmed annavad tööd 26%-le erasektori töötajatest.

Bisnode Estonia krediidireiting AA

Bisnode Estonia krediidireiting AA

Plekikeskus OÜ-le omistati kõrge AA krediidireiting. AA kategooria on märk usaldusväärsusest ja heast krediidivõimest. Nii kõrge krediidivõimega ettevõtteid on Eesti äriühingute seas vaid 7,2%.

Sellest innustatuna pingutame ka edaspidi ja püüdleme edasi AAA krediidivõime poole, mis on kõrgeim võimalik tase. Niisuguse krediidivõimega on eesti aktiivsetest ettevõtetest ainult 4%.

Rahvusvaheline AAA krediidireitingu süsteem on kasutusel 13 riigis. Positiivsed krediidireitingud on AAA (Kõrgeim krediidivõime), AA (Hea krediidivõime) ning A (Krediidivõimeline). Samuti on soovitatud krediit väikeses mahus AN reitinguga ettevõttele (Positiivse taustaga uus ettevõte). NR (Reiting puudub), B ja C reitinguga ettevõtetele pole tagatiseta krediidi andmine Bisnode Estonia hinnangul soovitatav.