Alates 21.04.2017 sai Plekikeskus Oü’st Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on 1925. aastal asutatud Eesti suurim vabatahtliku liikmeskonnaga ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille liikmeteks on pea 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet, enamus neist väike- ja keskmised ettevõtted (95% liikmetest). Kaubanduskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, mille eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Kaubanduskoja liikmete netokäive moodustab 42% Eesti ettevõtete kogunetokäibest, nende omakapital moodustab 39% kõigi ettevõtete koguomakapitalist ning puhaskasum 47% summaarsest puhaskasumist. Kaubanduskoja liikmed annavad tööd 26%-le erasektori töötajatest.